Chính sách bảo hành & đổi trả

Các trường hợp được bảo hành

THẾ GIỚI CÁ chấp nhận bảo hành cho khách hàng nếu công trình, sản phẩm, thiết bị, dịch vụ đó đủ các điều kiện sau đây:

  • Là công trình, sản phẩm, dịch vụ, thiết bị do chính THẾ GIỚI CÁ cung cấp trực tiếp cho khách hàng.
  • Các sản phẩm công trình, dịch vụ, sản phẩm, thiết bị không bị tác động bên ngoài do cố tình hay vô tình ngoại trừ các lỗi trực tiếp do kỹ thuật gây ra.
  • Là công trình, sản phẩm, dịch vụ thiết bị do đối tác là đơn vị thiết kế, thi công xây dựng công trình cung cấp thông qua hợp đồng nhận thầu, thi công do hai bên: công ty thiết kế, xây dựng và THẾ GIỚI CÁ hoặc do ba bên: công ty thiết kế xây dựng và THẾ GIỚI CÁ với Chủ đầu tư công trình.
  • Các công trình, dịch vụ, sản phẩm, thiết bị còn trong thời gian bảo hành tính từ ngày bàn giao hoặc sử dụng hoặc nghiệm thu và phải đưa ra các giấy tờ văn bản, hóa đơn hoặc hợp đồng chứng minh thời gian mua bán, bàn giao, nghiệm thu.
Back To Top